Stödmaterial vid utsatthet av hot, hat och våld med inslag av sexistisk karaktär

Stöd förtroendevalda genom att förbereda och synliggöra problematik

Stödmaterialet riktar sig till säkerhetsansvariga och personer som arbetar med de förtroendevaldas trygghet och säkerhet i kommuner och regioner.

Det är en digital tjänst som syftar till att skapa en förberedelse för såväl enskilda som för organisationen i syfte att synliggöra problematiken, öka kunskap och förståelse för att praktiskt kunna ge stöd till utsatta personer, men kan också ge stöd att förbereda sig såväl mentalt som praktiskt.

Materialet beställs av säkerhetsansvarig eller annan person som arbetar med förtroendevaldas säkerhet. De ger i sin tur förtroendevalda tillgång till materialet vid behov.

Ett stöd till förtroendevalda i kommuner och regioner

Materialet är framtaget som en del i SKR:s arbete med att ge stöd till kommuner och regioner i att förebygga och omhänderta hot och hat mot förtroendevalda. Arbetet sker med stöd av regeringen.

Få tillgång till tjänsten

Varje kommun och region som beställer stödmaterialet får en egen inloggning. Kostnaden är 1.000 kronor exklusive moms och ger tillgång att nyttja tjänsten.

Beställ stödmaterialet